Stichting Tranendal is een non-profit organisatie, actief sinds 1996. Zij richt zich op culturele activiteiten, in de breedste zin, bij voorkeur in een particuliere context. Tot dusverre heeft dat gestalte gekregen in diverse exposities in de woning van de oprichters, de uitgave van een dichtbundel en de sponsoring van een compositie voor hedendaagse muziek.